Bạc vai dẫn hướng

Liên hệ

Gọi điện để được tư vấn: 0905585809

Mô tả

Bạc vai là linh kiện khuôn mẫu được sử dụng trong khuôn ép nhựa dẫn hướng 2 nửa bộ khuôn chính xác.

0905585809