Bạc dẫn hướng SGBH

Liên hệ

Gọi điện để được tư vấn: 0905585809

Mô tả

Bạc dẫn hướng SGBH là linh kiện khuôn mẫu được sử dụng trong khuôn ép nhựa, khuôn dập, đúc nhôm, hay khuôn thổi để kết hợp với bạc dẫn hướng cho hai nửa khuôn.