KEO DÁN ĐÁ

Liên hệ

Gọi điện để được tư vấn: 0905585809

Mô tả

Keo dán đá dầu độ đậm đặc cao không làm keo ngầm vào đá giúp người sử dụng đá không bị trai đá.

0905585809