Bạc cuống phun bậc

Liên hệ

Gọi điện để được tư vấn: 0905585809

Mô tả

Bạc cuống phun là linh kiện khuôn mẫu được sử dụng trong khuôn ép nhựa để dẫn dòng nhựa từ máy ép phun đến lòng khuôn. Thông số 12.14.16

0905585809